AdVeKo - Welkom

Kernactiviteit van AdVeKo is bestuurlijk juridische advisering en ondersteuning. AdVeKo beschikt over meerdere adviseurs die minimaal in het bezit zijn van een HBO-diploma en over ruime ervaring beschikken.

AdVeKo richt zich vooral op lagere overheden en is in staat om brede ondersteuning te leveren op het gebied van het bestuursrecht.

Te denken valt hierbij aan ondersteuning bij de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, het schrijven van verweerschriften, het schrijven van beleidsrapportages, en aan het opstellen van verordeningen en implementatie van nieuwe/gewijzigde regelgeving.

AdVeKo werkt digitaal en op afstand. Dit betekent dat van de organisatie geen, dan wel minimale, logistieke maatregelen worden gevraagd. In overleg kunnen de werkzaamheden eventueel ook op locatie verricht worden.

Adveko